ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА

КАФЕДРА ПРИВАТНОЇ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


 

ГОЛОВНА

ПРО КАФЕДРУ

АБІТУРІЄНТУ

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

КОНТАКТИ

ПРО КАФЕДРУ

    Одним із сучасних нових напрямків,що в останній час набуває значного розвитку, є створення суб’єктів підприємницької діяльності, які основним видом діяльності мають саме надання охоронних послуг на комерційні основі, які ефективно конкурують з державними структурами охорони. В зв’язку із зазначеними обставинами керівництвом Запорізького національного технічного університету було прийнято рішення про підготовку фахівців охоронної діяльності на базі спеціальності Фізичне виховання, оскільки особливості здійснення охоронних послуг вимагають від охоронців та охоронників ґрунтовної загальної та спеціальної фізичної підготовки для ефективної протидії злочинним проявам та посяганням на життя, здоров’я, свободу й власність фізичних осіб та власність юридичних осіб. Саме ці обставини і визначальні ідеї покладені в основу розробки концепції діяльності Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ), де заплановано підготовку фахівців зі спеціальності Фізичне виховання, спеціалізації Охоронна діяльність на базі кафедри приватної охоронної діяльності.

Не дивлячись на те, що Запорізький національний технічний університет не входит в категорію Охоронні навчальні заклади, це ніяким чином не впливає на високу якість підготовки фахівців за спеціалізацією Охоронна діяльність.

Кафедра приватної охоронної діяльності була створена 21 травня 2007 року. Першим завідувачем кафедри став доцент, кандидат юридичних наук за спеціальністю «Оперативно-розшукова діяльність» Крамаренко Юрій Миколайович. На сьогодні кафедру очолює доцент, кандидат історичних наук за спеціальністю «Історія України» Шпитальов Геннадій Георгійович

Також на кафедрі працюють:

  • доцент, кандидат юридичних наук за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» Сировий Олексій Валерійович;
  • доцент, кандидат юридичних наук за спеціальністю «Оперативно-розшукова діяльність» Потайчук Ірина Володимирівна;
  • доцент, кандидат юридичних наук за спеціальністю «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» Курта Євген Олександрович;
  • доцент, кандидат філософських наук Волобуєв Владислав Владиславович.

Більшість викладачів кафедри мали досвід роботи в оперативних та слідчих підрозділах органів внутрішніх справ України. Викладачами кафедри викладається близько 40 навчальних дисциплін, серед яких є як загально-правові («Правові та організаційні питання охоронної діяльності», «Основи ОРД та криміналістики» тощо), так і прикладні («Організація системи охорони стаціонарних об’єктів», «Організація спостереження в охоронній діяльності», «Організація послуг по охороні громадян», «Захист інформації та її носіїв», «Технічні засоби охоронного призначення», «Рекламна діяльність в галузі», тощо). Для підготовки фахівців кафедрою розроблені навчальні дисципліни, що забезпечують готовність випускників не тільки виконувати охоронні функції, але й планувати та керувати роботою охоронного підприємства («Маркетинг охоронної діяльності», «Управління охоронним підприємством», «Фінансове планування роботи приватного охоронного підприємства» тощо). Для відповідної підготовки магістрів до педагогічної та наукової діяльності кафедрою розроблені відповідні навчальні курси, серед яких треба відмітити «Методи наукових досліджень в галузі» та «Методика викладання у вищих навчальних закладах дисциплін з охоронної діяльності». З метою покращення якості фахової підготовки студентів - майбутніх фахівців з охоронної діяльності - в навчальний процес включені дисципліни та навчальні курси, що за тематикою та формою проведення є інноваційними і присвячені дослідженню найактуальніших проблем здійснення охоронної діяльності в сучасних умовах («Формування клієнтоорієнтованого охоронного підприємства», «Інформаційна безпека», «Економічна безпека», «Організація приватної розшукової діяльності», «Система оплати праці та мотивація персоналу охоронного підприємства» тощо). Викладачами кафедр проводиться науково-методична робота з підготовки методичних рекомендацій, конспектів лекцій, монографій, навчальних посібників та підручників.

Викладачами кафедр проводиться науково-методична робота з підготовки методичних рекомендацій, конспектів лекцій, монографій, навчальних посібників та підручників. З 2011 року кафедра працює над науковою темою «Захист комерційної таємниці та економічна безпека підприємств на сучасному етапі». На кафедрі створено навчальну лабораторію «Охоронна фірма», обладнано спортивний зал для удосконалення фізичної та тактичної підготовки студентів. Кафедра має тісні зв’язки та співробітничає з ДП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», ПП «Охоронно-юридичний центр «Ірбіс» та ПАТ ЗМК «Запоріжсталь», де студенти проходять відповідну практику. Випускники, отримавши освіту за вказаною спеціальністю та спеціалізацією, підготовлені до практичної роботи щодо охорони законних прав, свобод та інтересів громадян й захисту бізнесу в сучасних умовах, та можуть бути працевлаштовані у структурних підрозділах як Державної служби охорони при МВС України, так і в недержавних (приватних) охоронних структурах та службах безпеки підприємств, установ та організацій різних форм власності.

НАША КАФЕДРА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

На сайті ЗНТУ

На сайті Факультету "Управління фізичною культурою та спортом"

http://ufks-kafedra.narod.ru/index/0-7

Група факультету УФКС

http://vk.com/public52783867

  

 
 

© 2018 Кафедра приватної охоронної діяльності